Mặt bằng tòa A1 chung cư An Bình City

Mặt bằng tòa A1 dự án chung cư An Bình Citymat-bang-A1