Phần 3: Q&A Trả lời khách hàng vấn đề sở hữu Meyhomes Capital Phú Quốc có yếu tố nước ngoài

Meyhomes Capital Phú Quốc – Cùng Muanha365 tìm hiểu các câu hỏi về sở hữu có yếu tố nước ngoài tại dự án.

Câu 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi ký Hợp Đồng Mua Bán Meyhome Capital Phú Quốc cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu gì?

Theo quy định của Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Tổ chức và cá nhân nước ngoài cần mang theo các giấy tờ sau đây khi đến ký kết Hợp Đồng Mua Bán:

1. Đối với Bên Mua là cá nhân nước ngoài:
– Hộ chiếu còn giá trị, đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam;
– Giấy tờ xác nhận về việc không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

2. Đối với Bên Mua là tổ chức nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài:
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác của Việt Nam thể hiện được phép hoạt động tại Việt Nam, còn hiệu lực tại thời điểm ký
– CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (hoặc của người được ủy quyền, kèm theo Giấy ủy quyền – trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đến ký Hợp Đồng Mua Bán) – Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu Công ty về việc đầu tư bất động sản.

Câu 2: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua nhà tại Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc không ? Hình thức sở hữu ? Cần cung cấp các giấy tờ gì ?

Theo quy định của Luật Nhà Ở 2014 thì có thể hiểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu bất động sản như cá nhân trong nước. Khi ký Hợp Đồng Mua Bán, Bên Mua cung cấp các giấy tờ sau:

– Bản gốc Hộ chiếu còn hiệu lực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp; hoặc

– Bản gốc hộ chiếu còn lực do nước ngoài cấp, kèm theo văn bản chứng minh Bên Mua còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc VN do Sở Tư pháp tỉnh hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài cấp.

meyhomes Capital Phú Quốc

pháp lý dự án meyhomes capital Phú quốc

Câu 3: Nếu Bên Mua là cá nhân Việt Nam có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì thời hạn sở hữu Nhà Ở sẽ là bao lâu ?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 161 Luật Nhà Ở 2014, thì trường hợp Bên Mua là cá nhân Việt Nam có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì thời hạn sở hữu của Nhà Ở là ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu Nhà Ở như công dân Việt Nam.

Câu 4: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có được phép bán Nhà Ở không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nước ngoài được bán, tặng cho Nhà Ở cho tổ chức, cá nhân khác trước khi hết thời hạn sở hữu Nhà Ở. Theo đó:

– Nếu bán cho tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thời hạn sở hữu của người mua mới đối với Nhà Ở sẽ là lâu dài.

– Nếu bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thời hạn sở hữu của người mua mới đối với Nhà Ở sẽ là thời gian còn lại ghi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà Ở. Trường hợp hết thời hạn sở hữu, tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể được xem xét để gia hạn.

Phần 1: Q&A Giải đáp thắc mắc của khách hàng về dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Phần 2: Q&A Giải Đáp Câu Hỏi Về Vấn Đề Chủ Sở Hữu Dự Án Meyhomes Capital Phú Quốc

Dự án quan tâm