TPBank Và Tập Đoàn Nam Cường Ký Hợp Tác Toàn Diện

TPBank cùng Tập đoàn Nam Cường Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp về việc cung cấp các dịch vụ tài chính và bảo lãnh người mua nhà cho dự án tại Dương Nội…